Přednáška o léčivé síle pyramid

Ve středu 7. 2. 2018, od 18. hod, přednáší J. Zach

Pyramidy je možné využít:  k odstínění geopatogenních zón  k odstranění depresivních stavů  k odstranění lehkých mozkových dysfunkcí  k léčbě úrazů a zlomenin  ke zlepšení spánku  k harmonizaci prostředí  k odvlhčování sklepů a budov  pyramida jako fyzikálně chemický a především energetický model krystalu  získávání energie k léčení  člověk jako energetická bytost  zharmonizování každého zájemce jeho vlastní osobní pyramidkou na míru  ukázka energetických modelů